หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวดโหล
อักษรล้านนา
ขวฯดโหลฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวดโหล]
ความหมาย

น.ขวดชนิดที่มีปากกว้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวดโหล (ขวฯดโหลฯ)