หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวดเหล้า
อักษรล้านนา
ขวฯดเหั้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ขวดเหล้า]
ความหมาย

น.ขวดใส่สุรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวดเหล้า (ขวฯดเหั้ลฯา)