หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวง
อักษรล้านนา
ขวฯง
เทียบอักษรไทย
[ขวง]
ความหมาย

น๑.กรง เช่น กรงนก,กรงไก่; ขง ก็ว่า น๒.ผักสะเดาดิน - ไม้ล้มลุกขึ้นในนาใบรูปหอก ปลายใบแหลม ดอกขนาดเล็กสีม่วง ยอดอ่อนกินได้ มีรสขม; ผั๋กขวง,ผั๋กขี้ขวง ก็ว่า น๓.ผี,วิญญาณสัตว์ที่ตายน๔.สิ่งที่นำเอาความจัญไรมาให้ ว.ไม่เจริญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวง (ขวฯง)