หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขม
อักษรล้านนา
ข฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขม]
ความหมาย

น๑.ชื่อของพืชหลายชนิด เช่น ผักขม,ผักโหม,หวายขม เป็นต้น น๒.ชื่อของหอยน้ำจืดชนิดหนึ่ง เรียกหอยขม ตัวขนาดปลายนิ้วก้อยถึงปลายนิ้วหัวแม่มือ อาศัยอยู่ตาม หนอง คลอง บึง ทุ่งนา นิยมนำมาแกง ว.รสขม อย่างรสของบอระเพ็ดหรือสะเดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขม (ข฿มฯ)