หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขนไก่
อักษรล้านนา
ข฿นฯไก่
เทียบอักษรไทย
[ขนไก่]
ความหมาย

น๑.ไม้สำหรับปัดฝุ่น ทำมาจากขนของไก่ เรียกว่าไม้ขนไก่ น๒.ลูกแบดมินตัน ทำด้วยขนของไก่ เรียกว่าลูกขนไก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนไก่ (ข฿นฯไก่)