หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนอุย
อักษรล้านนา
ข฿นฯอุ
เทียบอักษรไทย
[ขนอุย]
ความหมาย

น.ขนอ่อนหรือขนแรกขึ้นของสัตว์ปีก เช่น ลูกไก่ ลูกนก ลูกเป็ด; ขนบั่ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนอุย (ข฿นฯอุ)