หน้าหลัก
ขนหัวปุ๊
ข฿นฯห฿วฯพุ
[ขนหัวพุ]

ก.ขนหัวลุกด้วยความหวาดกลัว เช่น เมื่อเห็นผี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนหัวปุ๊ (ข฿นฯห฿วฯพุ)