หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนหัวปุ๊
อักษรล้านนา
ข฿นฯห฿วฯพุ
เทียบอักษรไทย
[ขนหัวพุ]
ความหมาย

ก.ขนหัวลุกด้วยความหวาดกลัว เช่น เมื่อเห็นผี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนหัวปุ๊ (ข฿นฯห฿วฯพุ)