หน้าหลัก
ขนหนู
ข฿นฯหูนฯ
[ขนหนู]

น.เรียกผ้าที่มีลักษณะหนานุ่มและซับน้ำ มักใช้ทำผ้าเช็ดตัว เช็ดเท้า ผ้าห่ม ว่า "ผ้าขนหนู"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนหนู (ข฿นฯหูนฯ)