หน้าหลัก
ขนยุย
ข฿นฯยุ
[ขนยุย]

น.ขนเป็นปุยยาว เช่น หมายุย - สุนัขที่มีขนยาวเป็นปุย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนยุย (ข฿นฯยุ)