หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนปาก
อักษรล้านนา
ข฿นฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนปาก]
ความหมาย

น.หนวด; หมุยปาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนปาก (ข฿นฯปากฯ)