หน้าหลัก
ขนบืกๆ
ข฿นฯบืๆกฯ
[ขนบืกๆ]

ก.กรนเสียงดังครืดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนบืกๆ (ข฿นฯบืๆกฯ)