หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนบั่ว
อักษรล้านนา
ข฿นฯบ่฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนบั่ว]
ความหมาย

น.ขนอ่อนหรือขนแรกขึ้นของสัตว์ปีก เช่น ลูกไก่ ลูกนก ลูกเป็ด; ขนอุย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนบั่ว (ข฿นฯบ่฿วฯ)