หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขนต๋าหมอย
อักษรล้านนา
ข฿นฯตามอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนตาหมอย]
ความหมาย

น.ขนตายาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนต๋าหมอย (ข฿นฯตามอฯยฯ)