หน้าหลัก
ขนดังบืกๆ
ข฿นฯดังฯบืๆกฯ
[ขนดังบืกๆ]

ก.กรนมีเสียงดังครืดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนดังบืกๆ (ข฿นฯดังฯบืๆกฯ)