หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขนดัง
อักษรล้านนา
ข฿นฯดังฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนดัง]
ความหมาย

น.ขนที่ขึ้นในรูจมูก; ขนฮูดัง ก็ว่า ก.กรนมีเสียงดัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนดัง (ข฿นฯดังฯ)