หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนซายเข้าวัด
อักษรล้านนา
ข฿นฯซายฯเขั้าวัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนซายเข้าวัด]
ความหมาย

ก.ขนทรายเข้าวัด - ทำบุญด้วยการไปตักหรือขุดเอาทรายจากแม่น้ำ เป็นต้น ไปก่อเจดีย์ทรายที่วัด เช่น ก่อเจดีย์ทรายเพื่อปักตุงในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนซายเข้าวัด (ข฿นฯซายฯเขั้าวัดฯ)