หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขนคิง
อักษรล้านนา
ข฿นฯฅิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนฅิง]
ความหมาย

น.ขนที่ขึ้นตามร่างกาย (คิง - ร่างกาย,ตัวตน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนคิง (ข฿นฯฅิงฯ)