หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนขี้แฮ้
อักษรล้านนา
ข฿นฯขี้แร้
เทียบอักษรไทย
[ขนขี้แร้]
ความหมาย

ดู...ขนเก๊าแฮ้

ออกเสียงล้านนา
ขนเก๊าแฮ้
อักษรล้านนา
ข฿นฯเคั้าฯแร้
เทียบอักษรไทย
[ขนเค้าแร้]
ความหมาย

น.ขนรักแร้ - ขนขี้แฮ้,ขนแฮ้; หมอยแฮ้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนขี้แฮ้ (ข฿นฯขี้แร้)