หน้าหลัก
ขนกิ๋ว
ข฿นฯกิวฯ
[ขนกิว]

น.ขนที่มักขึ้นตามไฝหรือขี้แมลงวัน มักมีไม่เกิน ๓ เส้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนกิ๋ว (ข฿นฯกิวฯ)