หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขนกาง
อักษรล้านนา
ข฿นฯคาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนคาง]
ความหมาย

น.ขนที่ขึ้นตามแก้ม หรือขากรรไก หรือใต้คางของคน; หมุยกาง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนกาง (ข฿นฯคาฯงฯ)