หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขน
อักษรล้านนา
ข฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขน]
ความหมาย

น๑.สิ่งที่ขึ้นเป็นเส้นตามผิวหนังของคน สัตว์ และพืช หรือผิวของสิ่งต่างๆ; น๒.ชื่อหญ้าชนิดหนึ่ง เรียกหญ้าขน ขึ้นตามที่ชื้นแฉะและริมน้ำ ใบเรียวยาวรีสีเขียวเข้ม มีขนขาวๆ ขึ้นทั่วทั้งใบ ใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หนู กระต่าย; ก๑.กรน - หายใจแรงมีเสียงดังในลำคอขณะหลับหรือเคลิ้มๆจวนหลับ; ก๒.ย้ายของจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น ขนคน - ย้ายหรือนำคนไปที่อื่น, ขนข้าวขนของ - ย้ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขน (ข฿นฯ)