หน้าหลัก
ขงหนอง
ข฿งฯหนฯอฯง
[ขงหนอง]

ก.กลัดหนอง; ข๋บหนอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขงหนอง (ข฿งฯหนฯอฯง)