หน้าหลัก
ขง
ข฿งฯ
[ขง]

น.กรง - สิ่งที่ทำด้วยไม้ หรือโลหะ เป็นต้น เป็นซี่ๆ ใช้สำหรับขังสัตว์ปีก เช่นนกหรือสัตว์ใหญ่ ก.กลัด - อาการที่เลือดหรือหนองคั่งอยู่ในผิวหรือแผล; โขง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขง (ข฿งฯ)