หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าๆสวั๋ะๆ
อักษรล้านนา
กำๆสวฯะๆ
เทียบอักษรไทย
[กำๆสวะๆ]
ความหมาย

ก.จับๆวางๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าๆสวั๋ะๆ (กำๆสวฯะๆ)