หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าไฮ
อักษรล้านนา
กำไร
เทียบอักษรไทย
[กำไร]
ความหมาย

ก.กำไร - ผลที่ได้มากกว่าต้นทุน ว.เกิน,ยิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าไฮ (กำไร)