หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าเหนิดของสั๋ต
อักษรล้านนา
กำเหินฯดขอฯงสัตฯ
เทียบอักษรไทย
[กำเหนิดของสัต]
ความหมาย

น.กำเนิดของสัตว์ - มี ๔ จำพวก คือ (๑)เกิดในครรภ์ ได้แก่คนและสัตว์เดียรัจฉานที่ออกลูกเป็นตัว (๒)เกิดในไข่ เช่น ไก่ นก (๓)เกิดในไคล ที่ชื้นแฉะสกปรก เช่น หนอนบางอย่าง และสัตว์ชั้นต่ำ พวกไฮดรา อะมีบา (๔)เกิดผุดขึ้น เช่น เทวดา สัตว์นรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าเหนิดของสั๋ต (กำเหินฯดขอฯงสัตฯ)