หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าเยิง
อักษรล้านนา
กำเยิงฯ
เทียบอักษรไทย
[กำเยิง]
ความหมาย

ก.ถือชูขึ้น,ยกขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าเยิง (กำเยิงฯ)