หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าเฝียด
อักษรล้านนา
กำฝยฯด
เทียบอักษรไทย
[กำเฝียด]
ความหมาย

ก.เก็บให้เรียบร้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าเฝียด (กำฝยฯด)