หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าหวด
อักษรล้านนา
กำหวฯด
เทียบอักษรไทย
[กำหวด]
ความหมาย

ดู...ก๋ำปือ

ออกเสียงล้านนา
ก๋ำปือ
อักษรล้านนา
กำพื
เทียบอักษรไทย
[กำพือ]
ความหมาย

ก.โยนทิ้ง; ก๋ำขว้าง, ก๋ำหวด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าหวด (กำหวฯด)