หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าหละกุย
อักษรล้านนา
กำหลฯะคุ
เทียบอักษรไทย
[กำหละคุย]
ความหมาย

ก.กำหมัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าหละกุย (กำหลฯะคุ)