หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กํ๋ายัด
อักษรล้านนา
กำยัดฯ
เทียบอักษรไทย
[กำยัด]
ความหมาย

ก.จับยัดใส่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋ายัด (กำยัดฯ)