หน้าหลัก
กํ๋ายัด
กำยัดฯ
[กำยัด]

ก.จับยัดใส่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋ายัด (กำยัดฯ)