หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าผาย
อักษรล้านนา
กำผายฯ
เทียบอักษรไทย
[กำผาย]
ความหมาย

น.ลูกปืนในตลับเพลาของเครื่องกล,เรียกกระสุนลูกปรายของปืนว่า ลูกก๋ำผาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าผาย (กำผายฯ)