หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋า
อักษรล้านนา
กำ
เทียบอักษรไทย
[กำ]
ความหมาย

ก.จับ, ถือ, ครอบครอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋า (กำ)