หน้าหลัก
ก๋ำโจ้ง
กำโช่฿งฯ
[กำโช่ง]

ก.โยนโดยแรง,ทิ้งไปให้ไกลจากตัวด้วยการหงายมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำโจ้ง (กำโช่฿งฯ)