หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำปือ
อักษรล้านนา
กำพื
เทียบอักษรไทย
[กำพือ]
ความหมาย

ก.โยนทิ้ง; ก๋ำขว้าง, ก๋ำหวด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำปือ (กำพื)