หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำปอส้ม
อักษรล้านนา
กำพํอฯส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[กำพอส้ม]
ความหมาย

ดู...ก่ำปอส้ม

ออกเสียงล้านนา
ก่ำปอส้ม
อักษรล้านนา
กําพํอฯส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่ำพอส้ม]
ความหมาย

ว.อมเปรี้ยวอมหวาน (ออกทางรสเปรี้ยวมากกว่ารสหวาน); ก๋ำปอส้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำปอส้ม (กำพํอฯส้฿มฯ)