หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำซัดก๋ำขว้าง
อักษรล้านนา
กำซัดฯกำข้วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[กำซัดกำขว้าง]
ความหมาย

ดู...ก๋ำขว้าง

ออกเสียงล้านนา
ก๋ำขว้าง
อักษรล้านนา
กำข้วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[กำขว้าง]
ความหมาย

ก.โยนทิ้ง; ก๋ำซัด ก๋ำขว้าง,ก๋ำปือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำซัดก๋ำขว้าง (กำซัดฯกำข้วฯางฯ)