หน้าหลัก
ก๋ำขว้าง
กำข้วฯางฯ
[กำขว้าง]

ก.โยนทิ้ง; ก๋ำซัด ก๋ำขว้าง,ก๋ำปือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำขว้าง (กำข้วฯางฯ)