หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋าแล
อักษรล้านนา
กาแล
เทียบอักษรไทย
[กาแล]
ความหมาย

น.ไม้เครื่องเรือนที่ต่อจากปั้นลมทั้งสองข้างไปไขว้กันอยู่บนหลังคา. กะแล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าแล (กาแล)