หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋าแก๋
อักษรล้านนา
กาแก
เทียบอักษรไทย
[กาแก]
ความหมาย

น.ชื่อนกพิราบ - เป็นวงศ์เดียวกับนกเขา อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ หากินเมล็ดพืชบนพื้นดิน นิยมใช้เป็นนกสื่อสาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าแก๋ (กาแก)