หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋าเหว่า
อักษรล้านนา
กาเหั่วฯา
เทียบอักษรไทย
[กาเหว่า]
ความหมาย

น.นกดุเหว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าเหว่า (กาเหั่วฯา)