หน้าหลัก
ก๋าว
กาวฯ
[กาว]

น.ทองกวาว - เรียกดอกทองกวาวว่า ดอกก๋าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าว (กาวฯ)