หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋าละกั๋ณณี
อักษรล้านนา
กากัณีณฯ
เทียบอักษรไทย
[กาลกัณณี]
ความหมาย

น.กาลกิณี - ชั่วช้า,จัญไร,ไม่ดี,ลักษณะที่เป็นอัปมงคล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าละกั๋ณณี (กากัณีณฯ)