หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าย
อักษรล้านนา
กายฯ
เทียบอักษรไทย
[กาย]
ความหมาย

น.ร่างกาย

ออกเสียงล้านนา
ก๋าย
อักษรล้านนา
ระฯกายฯ
เทียบอักษรไทย
[กราย]
ความหมาย

ก.ผ่าน,เฉียดไปใกล้ๆ เช่น เตียวก๋าย - เดินผ่านไปใกล้ๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าย (ระฯกายฯ)