หน้าหลัก
ก๋าย
กายฯ
[กาย]

น.ร่างกาย

ก๋าย
ระฯกายฯ
[กราย]

ก.ผ่าน,เฉียดไปใกล้ๆ เช่น เตียวก๋าย - เดินผ่านไปใกล้ๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าย (ระฯกายฯ)