หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าน้ำ
อักษรล้านนา
กานาฯ
เทียบอักษรไทย
[กาน้ำ]
ความหมาย

น.ภาชนะสำหรับใส่น้ำหรือต้มน้ำ มีพวยและมีหูสำหรับหิ้วหรือจับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าน้ำ (กานาฯ)