หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าน
อักษรล้านนา
กานฯ
เทียบอักษรไทย
[กาน]
ความหมาย

ก.ควั่นเปลือกและกระพี้รอบต้นไม้เพื่อให้ยืนต้นตาย; กั๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าน (กานฯ)