หน้าหลัก
ก๋างหมู่ก๋างจุม
กลฯางฯหู่มฯกลฯางฯชุม
[กลางหมู่กลางชุม]

ว.ท่ามกลางพรรคพวกเพื่อนฝูง,ท่ามกลางฝูงชน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋างหมู่ก๋างจุม (กลฯางฯหู่มฯกลฯางฯชุม)