หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋างหมู่ก๋างจุม
อักษรล้านนา
กลฯางฯหู่กลฯางฯชุม
เทียบอักษรไทย
[กลางหมู่กลางชุม]
ความหมาย

ว.ท่ามกลางพรรคพวกเพื่อนฝูง,ท่ามกลางฝูงชน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋างหมู่ก๋างจุม (กลฯางฯหู่กลฯางฯชุม)