หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋างป่าง่าไม้
อักษรล้านนา
กลฯางฯป่าง่าไม้
เทียบอักษรไทย
[กลางป่าง่าไม้]
ความหมาย

ก.กลางป่ากลางดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋างป่าง่าไม้ (กลฯางฯป่าง่าไม้)