หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋า
อักษรล้านนา
กา
เทียบอักษรไทย
[กา]
ความหมาย

น๑.อีกา,นกกา - ชื่อนกชนิดหนึ่งตัวสีดำ ปากหนา ร้องกาๆ น๒.ขีดไขว้ - เครื่องหมายรูปกากบาท น๓.ตรา - เครื่องหมายที่ทำลวดลายเป็นรูปต่างๆสำหรับประทับ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเป็นสัญลักษณ์ เป็นต้น เช่น นมก๋าหมี-นมตราหมี, มูลีก๋าพะจั๋นทร์-บุหรี่ตราพระจันทร์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋า (กา)