หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ะกิ๋น
อักษรล้านนา
กลฯะกินฯ
เทียบอักษรไทย
[กละกิน]
ความหมาย

ก.ตะกละ,กินไม่เลือก; ขี้ก๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ะกิ๋น (กลฯะกินฯ)